Welkom op Looqin

Wat is Looqin?

Wij geloven niet in lineaire groeicurves. Elk kind is immers anders. Procesgericht kindvolgsysteem Looqin koppelt daarom het welbevinden en de betrokkenheid aan competenties en prestaties. Hierbij worden zowel bevorderende als belemmerende factoren inzichtelijk. Door middel van handvatten zoek je een gerichte oplossing op groepsniveau, met persoonlijke aandacht en oog voor de brede ontwikkeling van elke leerling. Zo kan deze naar eigen vermogen, maximaal presteren. Met Looqin kun je de brede ontwikkeling van kinderen van 4-12 jaar (basisonderwijs) in beeld brengen.