Logo
Looqin PO vanuit de inspectie bekeken

Looqin PO benaderd vanuit het inspectiekader (groep 3–8)

Voldoet Looqin PO voor groep 3–8 aan de eisen van de inspectie en is Looqin PO Cotan gecertificeerd?

Met een professionele blik kijken naar kinderen. Dat is waar Looqin PO de leraren toe uitdaagt. Dit betekent dat men als professional kennis heeft van de ontwikkeling van kinderen en dat men door het delen van deze kennis met collega’s een collectief aan inzichten opbouwt waarmee men de kwaliteit van het onderwijs waarborgt. Het antwoord op de vragen; voldoet Looqin PO voor groep 3–8 aan de eisen van de inspectie en is Looqin PO Cotan gecertificeerd?is afgeleid vanuit het waarderingskader van de inspectie[1].

Wat zegt de inspectie over de sociaal- emotionele ontwikkeling binnen de groepen 3–8?

Om de opbrengsten voor de sociale competentie te kunnen beoordelen, geeft de inspectie aan dat er een instrument moet worden gebruikt dat een positieve beoordeling krijgt van Cotan. Veel scholen gebruiken een instrument dat daaraan niet voldoet. Het is dan voor de inspectie niet mogelijk de opbrengsten voor de sociale competentie te beoordelen. Echter, dit betekent geen diskwalificatie van het instrument of een negatieve beoordeling door de inspectie op het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling!

Als je werkt met Looqin PO voor de groepen 3–8 dan werk je aan de doelen die de inspectie beoordeeld, namelijk: het volgen en analyseren van de sociaal- emotionele ontwikkeling en op basis daarvan passende acties formuleren. De inspectie kijkt daarbij of de sociaal- emotionele ontwikkeling wordt gemeten met een instrument dat betrouwbaar en valide is. Looqin is voor de sociaal- emotionele ontwikkeling niet Cotan- gecertificeerd en de inspectie zal daarom bij haar beoordeling (indicator 1.5) aangeven: ‘niet te beoordelen’. De inspectie geeft daarbij duidelijk aan dat geen oordeel niethetzelfde is als een negatief oordeel. Het geeft enkel aan dat een valide oordeel over sociaal- emotionele opbrengsten niet mogelijk is.

Hoe kijkt Looqin PO hier tegenaan?

De school mag zelf bepalen welk instrument wordt ingezet om de sociaal emotionele ontwikkeling te volgen. Wanneer Looqin PO goed past bij de visie van de school, kun je zonder belemmeringen met dit instrument werken. In gesprek met de inspecteur kun je de keuze voor Looqin PO toelichten.

Voor het beoordelen van de sociale opbrengsten geeft de inspectie prioriteit aan de gegevens uit zelfrapportage door leerlingen, ook als beide bronnen (zelfrapportage en observaties van de leraar) beschikbaar zijn. Looqin PO bevat voor de groepen 3 t/m 8 een zelfscreening voor leerlingen. Deze zelfscreening is een onderdeel van Looqin PO om leerlingen te bevragen op hun welbevinden, veiligheidsbeleving, hun betrokkenheid en competentiebeleving.

Wat zegt de inspectie over de cognitieve ontwikkeling binnen de groepen 3–8?

De inspectie vraagt scholen om een genormeerd instrument te hanteren voor het volgen van de prestaties van de leerlingen. Het gaat om een instrument met landelijk genormeerde en betrouwbare toetsen (Cotan gecertificeerd), ten minste op het gebied van Nederlandse taal en rekenen/wiskunde. De toetsen voor taal en rekenen worden bij alle leerlingen ten minste in de groepen 3 t/m 8 afgenomen.

Hoe kijkt Looqin PO hier tegenaan?

Looqin PO is een kindvolgsysteem en bevat geen Cotan- gecertificeerde toetsen. Je kunt Looqin prima aanvullen met bijvoorbeeld CITO of andere toetsen om aan de eis van de inspectie te voldoen.

De eventueel gebruikte genormeerde toetsen kunnen worden overgenomen in het volgsysteem zodat alle relevantie informatie vanuit dezelfde bron te raadplegen is. Juist met de gecombineerde gegevens van prestaties, competenties, welbevinden en betrokkenheid biedt Looqin PO een meerwaarde ten opzichte van vele andere volgsystemen. De school kan naast Looqin het Cito LVS systeem gebruiken om nadere analyses en trends op te vragen.

Looqin PO is dus een geschikt instrument om de cognitieve ontwikkeling in beeld te brengen, mits het aangevuld wordt met een Cotan- gecertificeerd toetsinstrument voor de cognitieve ontwikkeling.

[1] Ministerie van Onderwijs, C. e. (2015). Waarderingskader 2017 sector primair onderwijs. Den Haag: Ministerie van OCW.