Logo
Procesgericht werken aan kwaliteit in de kinderopvang heeft positief effect

Procesgericht werken aan kwaliteit in de kinderopvang heeft positief effect

Resultaten uit onderzoek door CEGO en KU Leuven laten een positief effect zien van procesgericht werken op welbevinden en betrokkenheid en van de inzet van interventies binnen de kinderopvang.

In opdracht van Wij zijn JONG (voorheen Korein) en Onderwijs Maak Je Samen heeft er in de periode van september 2016 tot en met december 2017 een onderzoek plaatsgevonden bij ruim 25 pilotlocaties van SKAR kinderopvang. Het onderzoek staat onder leiding van prof. Ferre Laevers en Bart Declerq van het Centrum voor ervaringsgericht onderwijs (CEGO) en de Katholieke Universiteit van Leuven.

Het onderzoek is gekoppeld aan de ontwikkel- en pilotfase van Looqin KO (kinderopvang) en heeft als doel het in kaart brengen van de wijze van implementatie van de procesgerichte aanpak van Looqin KO en van het effect van de interventies. De interventies, als integraal onderdeel van Looqin KO, richten zich op vijf gebieden, namelijk aanbod en omgeving, sfeer en relaties, ruimte voor initiatief, organisatie en begeleidersstijl. Er is op drie manieren data verzameld; via observaties op de groepen bij SKAR, via kindvolgsysteem Looqin KO en via vragenlijsten voor medewerkers en ouders.

Begin februari gaven Laevers en Declerq een presentatie aan de medewerkers van de pilotlocaties om hen te informeren over de eerste resultaten. Het onderzoek laat zien dat er sprake is van zichtbaar positieve effecten van procesgericht werken op het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen en toont aan dat ook de inzet van interventies positief effect oplevert. Op basis van het onderzoek ziet prof. Laevers een vijftal aanbevelingen voor procesgericht werken aan de kwaliteit binnen de Nederlandse kinderopvang. Dit zijn:

  1. Er is groeimarge voor betrokkenheid
  2. Het belang van stimulerende tussenkomsten (interventies)
  3. Looqin als instrument (incl. Mijn Portret) voor elk kind
  4. Naar een lerende en competente organisatie
  5. Participatie op kindniveau: een kinderrecht

Voorjaar 2018 komt het volledige onderzoeksrapport beschikbaar.

Helmond, 19 februari 2018