Sociogram

Looqin2u – sociogram en sociomatrix Wie kan er beter antwoord geven op hoe het gaat met de kinderen in jouw organisatie, dan kinderen zelf? Hoe fijn is het voor kinderen om serieus genomen te worden en een stem te krijgen in het verbeteren van het schoolklimaat?...
Geen cijfers maar het kind centraal in zijn ontwikkeling

Geen cijfers maar het kind centraal in zijn ontwikkeling

Tekst: Patty van der Aa Competenties inzichtelijk maken is dé manier om vooruitgang te boeken op individueel niveau. Zo leunen leerlingen niet langer achterover na een tien of haken ze af bij een zesje. De discussie over onze cijfercultuur is natuurlijk niet nieuw,...
Administratietijd…

Administratietijd…

Minder tijd voor administratie Niemand houdt ervan om dubbel werk te doen. Zeker niet als het gaat om administratieve zaken, zoals het invoeren van kinderen. Daarbij zou het toch eens tijd worden dat gegevens vanuit verschillende programma’s bij elkaar worden...
Verhogen Ouderbetrokkenheid

Verhogen Ouderbetrokkenheid

Welbevinden en betrokkenheid, ook voor ouders Kiezen voor een procesgericht kindvolgsysteem als LOOQIN vraagt om een goede onderbouwing en legitimatie. Je kunt met je team volledig achter die keuze staan, het is van belang dat je je keuze naar al je stakeholders weet...
Meest gestelde vragen…

Meest gestelde vragen…

Wat is het verschil tussen LOOQIN en andere kindvolgsystemen? LOOQIN is een procesgericht kindvolgsysteem wat welbevinden, betrokkenheid en de ontwikkelingsdomeinen van je kinderen in beeld brengt. Waar sommige kinderopvang/peuterspeelzalen en scholen vooral uitgaan...