Kansen en oplossingen voor kindcentra

Kansen en oplossingen voor kindcentra

Kansen en oplossingen voor kindcentra dankzij integraal kindvolgsysteem Looqin   Kindcentra in Den Bosch lopen voorop als het gaat om de samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs. Daarbij staat een holistische kijk op de ontwikkeling van het kind steeds...
Looqin PO – Jaaroverdracht

Looqin PO – Jaaroverdracht

Looqin PO – Jaaroverdracht   Afronding van het schooljaar… Maak gebruik van de inhoudelijke jaaroverdracht!   Het schooljaar loopt ten einde, de nieuwe groepsindelingen zijn bepaald en de nieuwe leerkracht staat te popelen om in het nieuwe jaar met...
Grip op Competenties Jonge Kind

Grip op Competenties Jonge Kind

Grip op competenties Jonge Kind Ontwikkeling bij jonge kinderen zien en waarderen Het geeft je écht de handvatten om aan de slag te gaan met onwikkeling in de brede zin. Pedagogisch medewerkers willen het beste voor de kinderen. Niet alleen dat ze zich lekker in...
Geen cijfers maar het kind centraal in zijn ontwikkeling

Geen cijfers maar het kind centraal in zijn ontwikkeling

Geen cijfers maar het kind centraal in zijn ontwikkeling Tekst: Patty van der Aa Competenties inzichtelijk maken is dé manier om vooruitgang te boeken op individueel niveau. Zo leunen leerlingen niet langer achterover na een tien of haken ze af bij een zesje. De...
Verhogen Ouderbetrokkenheid

Verhogen Ouderbetrokkenheid

Verhogen Ouderbetrokkenheid Welbevinden en betrokkenheid, ook voor ouders Kiezen voor een procesgericht kindvolgsysteem als LOOQIN vraagt om een goede onderbouwing en legitimatie. Je kunt met je team volledig achter die keuze staan, het is van belang dat je je keuze...