Verhogen Ouderbetrokkenheid

Welbevinden en betrokkenheid, ook voor ouders Kiezen voor een procesgericht kindvolgsysteem als LOOQIN vraagt om een goede onderbouwing en legitimatie. Je kunt met je team volledig achter die keuze staan, het is van belang dat je je keuze naar al je stakeholders weet...
Vijf praktische tips – wat je aandacht geeft groeit

Vijf praktische tips – wat je aandacht geeft groeit

Uit het CEGO onderzoek (lees het artikel hier) volgden ook enkele praktische adviezen, bestemd voor de locaties waar het onderzoek afgenomen is. We delen ze hier met jou, wellicht kun je er wat mee! Benut álle momenten! Observatoren constateerden dat betrokkenheid en...
Anders in gesprek

Anders in gesprek

Interview met Karin Morina, Clustermanager SKAR  Een aantal locaties van kinderopvang SKAR heeft in 2017 meegewerkt aan het onderzoek van prof. dr. Ferre Laevers “Procesgericht werken aan kwaliteit in kinderopvang”. Inmiddels zijn we ruim anderhalf jaar verder. We...
Je team meenemen in veranderprocessen

Je team meenemen in veranderprocessen

In de afgelopen decennia heeft prof. dr. Ferre Laevers doorlopend onderzoek gedaan naar de wijze waarop we in het onderwijs kijken naar ontwikkeling van kinderen. Zijn onderzoeken hebben ons nieuwe handvatten gegeven. Zijn manier van kijken heeft gevolgen voor de...
Procesgericht werken aan kwaliteit

Procesgericht werken aan kwaliteit

Procesgericht werken aan kwaliteit Twee recente onderzoeken, uitgevoerd door CEGO KU Leuven in 2015-2017 laten een positief effect zien van procesgericht werken en de inzet van interventies op de beleving (welbevinden en betrokkenheid) van kinderen binnen de...