Verdieping: kinderen beter in beeld met een groeiplan

Verdieping: kinderen beter in beeld met een groeiplan

Verdieping: kinderen beter in beeld met een groeiplan Je kunt je afvragen waarom je een individueel plan maakt als je met Looqin werkt. Looqin stelt immers de groep centraal, dus waarom een individueel plan? Zoals besproken wordt in onder andere Pameijer, Van...

Verhogen Ouderbetrokkenheid

Welbevinden en betrokkenheid, ook voor ouders Kiezen voor een procesgericht kindvolgsysteem als LOOQIN vraagt om een goede onderbouwing en legitimatie. Je kunt met je team volledig achter die keuze staan, het is van belang dat je je keuze naar al je stakeholders weet...
Meest gestelde vragen…

Meest gestelde vragen…

Wat is het verschil tussen LOOQIN en andere kindvolgsystemen? LOOQIN is een procesgericht kindvolgsysteem wat welbevinden, betrokkenheid en de ontwikkelingsdomeinen van je kinderen in beeld brengt. Waar sommige kinderopvang/peuterspeelzalen en scholen vooral uitgaan...
Vraag het de kinderen!

Vraag het de kinderen!

Looqin2u – beschikbaar voor gebruikers van Looqin PO Wie kan er beter antwoord geven op hoe kinderen het maken in jouw organisatie, dan kinderen zelf? Hoe fijn is het voor kinderen om serieus genomen te worden en een stem te krijgen in het verbeteren van het...
Procesgericht werken aan kwaliteit

Procesgericht werken aan kwaliteit

Procesgericht werken aan kwaliteit Twee recente onderzoeken, uitgevoerd door CEGO KU Leuven in 2015-2017 laten een positief effect zien van procesgericht werken en de inzet van interventies op de beleving (welbevinden en betrokkenheid) van kinderen binnen de...