Sociogram

Looqin2u – sociogram en sociomatrix Wie kan er beter antwoord geven op hoe het gaat met de kinderen in jouw organisatie, dan kinderen zelf? Hoe fijn is het voor kinderen om serieus genomen te worden en een stem te krijgen in het verbeteren van het schoolklimaat?...

Looqin PO – Jaaroverdracht

  Afronding van het schooljaar… Maak gebruik van de inhoudelijke jaaroverdracht!   Het schooljaar loopt ten einde, de nieuwe groepsindelingen zijn bepaald en de nieuwe leerkracht staat te popelen om in het nieuwe jaar met jouw huidige groep aan de slag te...
Geen cijfers maar het kind centraal in zijn ontwikkeling

Geen cijfers maar het kind centraal in zijn ontwikkeling

Tekst: Patty van der Aa Competenties inzichtelijk maken is dé manier om vooruitgang te boeken op individueel niveau. Zo leunen leerlingen niet langer achterover na een tien of haken ze af bij een zesje. De discussie over onze cijfercultuur is natuurlijk niet nieuw,...
Verdieping: kinderen beter in beeld met een groeiplan

Verdieping: kinderen beter in beeld met een groeiplan

Verdieping: kinderen beter in beeld met een groeiplan Je kunt je afvragen waarom je een individueel plan maakt als je met Looqin werkt. Looqin stelt immers de groep centraal, dus waarom een individueel plan? Zoals besproken wordt in onder andere Pameijer, Van...
Verhogen Ouderbetrokkenheid

Verhogen Ouderbetrokkenheid

Welbevinden en betrokkenheid, ook voor ouders Kiezen voor een procesgericht kindvolgsysteem als LOOQIN vraagt om een goede onderbouwing en legitimatie. Je kunt met je team volledig achter die keuze staan, het is van belang dat je je keuze naar al je stakeholders weet...